Register Course

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สอบถามการสมัครเรียนเพิ่มเติม ติดต่อ ครูมด  มือถือ 080-445-6090 ,085-556-3434 ครูต้น

หรือติดต่อ ใบมิ้นท์สปาผ่านทางเฟสบุ๊ค

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายติดใบประกาศขนาด 1.5 นิ้ว หลักสูตรละ 2 รูป
2. รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. ค่าลงทะเบียนเรียน

เรียนนวดสปา แผนไทย กับโรงเรียนสอนนวดที่ดีที่สุด | training-spa.com