เส้นอิทาตามหลักการนวดพื้นฐานของเส้นประธานสิบ

Please follow & like us :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

จากตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปนะคะสาขาเวชกรรมกล่าวถึงเส้นอิทาตั้งแต่กึ่งกลางท้องใต้สะดือ 2 นิ้วนะคะเลี้ยงซ้าย 1 นิ้วและลึกลงไป 2 นิ้วแล่นไปที่ต้นขาซ้ายถึงเขานะคะแล้ววกกลับมาต้นขาด้านหลังแน่นขึ้นแนบกระดูกสันข้างซ้ายถึงคอถึงศรีษะแล้วกลับมาที่ริมจมูกซ้ายนะครับเรียกลมประจำว่าลมจันทรกะลาค่ะ ถ้าพิจารณาโดยรอบคอบและทดลองปฏิบัติตามตำราแล้ว เส้นประธานไม่น่าจะหมายถึง หลอดเลือด หรือเอ็น อย่างที่เข้าใจกัน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ทางกายวิภาคสมัยใหม่ พบว่าทางเดินของเส้นประธานที่จะกล่าวถึงต่อไปนั้น ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับทางเดินของหลอดเลือด หรือเส้นเอ็น อย่างตรงตัวเสียทีเดียว และจากากรศึกษาโดยการกดจุดเริ่มต้นของเส้นประธานบริเวณสะดือแล้ว พบว่าเกิดความรู้สึกแล่นไปได้ตามทิศทางที่ระบุไว้ในตำรา จึงเป็นไปได้ว่าทางเดินของเส้นประธานก็คือ ทิศทางการแล่นของกระแสความรู้สึกที่เกิดจากการกดจุดต่างๆ นั่นเอง

แล้วจากตำราแพทย์แผนไทยเดิมกล่าวถึงเส้นอิทาว่าจุดเริ่มต้นอยู่ห่างจากสะดือไปทางซ้ายมือประมาณ 2 นิ้วนะคะแล่นลงไปที่หัวเหน่าแล้วลงไปที่ต้นขาซ้ายด้านหน้าจนถึงหัวเข่านะคะแล้วอ้อมไปทางซ้ายจุดกึ่งกลางต้นขาด้านหลังแน่นขึ้นบนค่ะผ่านกึ่งกลางแก้มก้นไปข้างกระดูกสันหลังขึ้นไปข้างกระดูกสันคอประวัติขึ้นไปบนศีรษะลงที่หน้าผากไปข้างสันจมูกมาประจำอยู่ที่ข้างจมูกซ้ายนะคะ  ตามหลักกานนวดขั้นพื้นฐาน หมอนวดหรือผู้ควรควรทำรู้ความรู้จักกับเส้นประธานสิบก่อนนะค่ะ และผู้ถูกนวดหรือผู้ป่วยนั้นควรอยู่บนอุปกรณ์นวดไทย เช่นเบาะนวดไทย หรือเตียงนวดไทยที่ได้รับมาตรฐานด้วยค่ะ

ส่วนอาจารย์รัตติยา จินเดหวา ได้กล่าวถึงเส้นอิทาว่า มีตำแหน่งอยู่ห่างจากข้างซ้ายของสตรีประมาณ 1 นิ้วและลึกลงไปประมาณ 2 นิ้วนะคะแนวเส้นเลือดออกไปที่บริเวณหัวเหน่าภารโรงมาต้นขาด้านในและลงไปที่บริเวณเหนือข้อกระดูกเข่าด้านในค่ะแล้วแล่นเข้าไปที่ใต้ข้อพับเข่านะคะต่อมาค่ะแล่นขึ้นกลับมาที่เหนือข้อกระดูกด้านนอกและวนขึ้นจากต้นขาซ้ายด้านนอกค่ะและแล่นขึ้นผ่านเข้าไปในสะโพกด้านซ้ายแลนขึ้นข้างแนวกระดูกสันหลังบริเวณระดับเอวนะคะโดยคิดกระดูกสันหลังส่วนที่แหลมข้างระหว่างกระดูกเอวชิ้นที่ 1 และถิ่นที่ 2 ค่ะ ต่อมาแล่นขึ้นแนบแนวกระดูกสันหลังด้านซ้ายนะคะแล่นต่อเนื่องขึ้นไปที่ข้างกระดูกสันคอขึ้นตลอดไปบนศีรษะแล้ววกกลับมาที่บริเวณหน้าผากเข้าไปในจมูกข้างซ้ายนะคะ

Be the first to comment

Leave a Reply