คุณลักษณะ ของผู้ที่จะเป็นหมอนวดที่ดี เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

คุณลักษณะ ของผู้ที่จะเป็นหมอนวดที่ดี เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพนั้น  จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำตัว จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อหมอนวดแผนโบราณ ดังนั้น ก่อนที่จะเรียนนวดแผนไทยหรือทำงานในด้านการนวด จะต้องรู้ คุณลักษณะ ของผู้ที่จะเป็นหมอนวดที่ดี ซึ่งหมอนวดทุกคนควรจะยึดถือเป็นแนวทาง

คุณลักษณะของหมอนวดที่ดี 10 ประการดังนี้

  1. มีเมตตาจิตแก่คนไข้และไม่เลือกชั้นวรรณะ
  2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
  3. มีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป
  4. มีความละเอียดรอบคอบสุขุมมีสติใคร่ครวญเหตุผล
  5. ไม่โลภไม่เห็นแก่ลาภ
  6. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
  7. ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เผลอเรอและมักง่าย
  8. ไม่ลำเอียงด้วยความรักความโกรธความกลัวและความหลง
  9. ไม่หวั่นไหวต่อลาภยศสรรเสริญสุขและความเสื่อม
  10. ไม่ชอบการมัวเมาในหมู่อบายมุข

ศีลของหมอนวดมี 3 ประการคือ 1 ไม่ดื่มสุรา 2 ไม่หลอกลวงไม่เลี้ยงไข้ 3 ไม่เจ้าชู้ มีความสุภาพ ไม่ควรแสดงกิริยาท่าทางลวนลามหรือใช้คำพูดแทะโลมผู้รับบริการ

ดังนั้น เมื่อรู้ข้อควรปฏิบัติจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานนวดแล้ว ถ้าใครที่ มั่นใจและรักในศาสตร์การบำบัดดูแลรักษา โดยการนวดแผนโบราณนี้ ก่อนการปฏิบัติงาน นวด ควร จะต้องเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ๆในการนวดหน้านวด และข้อห้ามต่างๆมากมาย ปัจจุบันมีหลายสถาบัน เปิดสอนหลักสูตรเรียนนวด แผนไทยและนวดแบบต่างๆ จบแล้วจะมีใบรับรองในการเรียนสามารถนำไปสมัครงานและเปิดร้านนวดได้ในอนาคตค่ะ

สนใจหลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดสปา พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร

ติดต่อ “ครูมด”  เบอร์ : 080-4456090

LINE : @baimint   หรือคลิ๊กลิ้งค์  http://nav.cx/2oBGPLd

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training-spa.com

Facebook :      https://web.facebook.com/trainingspa/