กลไกการรับกลิ่นของมนุษย์

Please follow & like us :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

กลไกการรับกลิ่นของมนุษย์

การนวดน้ำมันอโรมา เป็นศาสตร์การนวดบำบัดที่ผสานกับการใช้กลิ่นหอมเข้ามาช่วยในการบำบัดและปรับสมคุลของร่างกายด้วย เป็นการนวดในลํกษณะที่นอนบนเตียงนวดน้ำมันหรือเตียงสปามากกว่าการที่จะนอนบนเบาะนวดไทยหรือการกึ่งนั่งกึ่งนอนบนเก้าอี้นวดเท้า การนวดน้ำมันส่งผลต่อระบบการหายใจและการรับกลิ่นของมนุษย์มากที่สุด มนุษย์รับกลิ่นได้โดยมีอวัยวะทีทำหน้าที่ไนการรับกลิ่นประกอบด้วยจมูก และสมองโดยมีจมูกเป็นอวัยวะรับกลิ่น และสมองเป็นอวัยวะสังการ ซึ่งจมูกแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1.ส่วนเวสติบูลาร์ (Vestibular Region) ส่วนนี้เป็นส่วนแรกของลมหายใจเข้า

11.เป็นรูจมูกส่วนนอก ประกอบด้วย ขนจมูกและต่อมน้ำเมือก คอยดักจับสิงสกปรกต่างๆ

  1. ส่วนหายใจ (Respiation Region) ภายในมีต่อมเมือกและเส้นเลือดฝอยมากมายช่วยในการปรับอุณเหภูมิของอากาศให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต่อไป
  2. ส่วนดมกลิ่น(Olfactory Region) เป็นส่วนสุดท้ายทำหน้าที่เกียวกับการดมกลิ่นส่วนนี้มีเซลล์ประสาท (Olfactory Nerve Filament) ติดต่อกับเส้นประสาทสมองที่ทำหน้าที่ช่วยเกี่ยวกับการดมกลิ่น จมูกบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเยื่อเมือก นอกจากนั้นแล้วช่องจมูกยังติดต่อกับคอหอยได้โดยมีรูเล็กๆ ทำให้ได้กลิ่นอาหารอีกด้วย

เมื่อโมเลกุลของกลิ่นลอยผ่านมาในจมูก ตัวรับกลิ่นจะส่งกระแสประสาทไปยังสมองส่วนซีรีบรัม (Cerebrum) และสมองส่วนเทมเพอรัล (Temporal Lobe) ทำให้รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไร หอม เหม็น เป็นอันตรายหรือไม่ และมีผลต่ออารมณ์ความรู้สีกอย่างไร

เป็นน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์แท้ 100% ที่สกัดจากพืชที่เติบโตตามธรรมชาติ หรือได้รับการเพาะปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช่สารเคมีตลอดขั้นตอนการเพาะปลูก รวมถึงมีการควบคุมมาตรฐานตลอดทุกขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและนำวัตถุดิบมากลั่น เพื่อให้น้ำมันหอมระเหยที่ได้มานั้นมีความสะอาดและบริสุทธิ์ 100% ตรงตามมาตรฐานขององค์กรที่ให้ใบรับรอง Certified Organic เช่น USDA หรือ ECOCERT โดยเอกสารรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์นั้น จะมีรายการของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองกำกับอยู่ด้วย และส่วนมากจะมีอายุประมาณ 1-3 ปี ก่อนได้ที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะต้องต่ออายุใบ Certificate ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนมากแล้ว

สนใจหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทยและนวดสปา
พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร
ติดต่อ “ครูมด”
•เบอร์ : 080-4456090

Facebook : https://www.facebook.com/trainingspa/?eid
•LINE : @baimint หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://line.me/R/ti/p/%40baimint
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training-spa.com