คุณค่าของการนวดแผนไทย 2 แบบ ดังนี้

Please follow & like us :)

คุณค่าของการนวดแผนไทย 2 แบบ ดังนี้
1. คุณค่าต่อสุขภาพ การนวดเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพและรักษาโรค โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการระหว่างหมอนวดและลูกค้า ช่วยปรับปรุงระบบการไหลเวียนโลหิต กล้ามเนื้อ และระบบประสาท และช่วยให้ร่างกายสามารถสลายอาหาร เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานและกำจัดของเสียได้ดีขึ้น การนวดส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจของลูกค้า สามารถช่วยให้ลูกค้ามีความสบายตัวสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และจิตใจผ่อนคลาย สามารถบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดคอ หลังจากต้องนั่งหลังขดหลังแข็งจากการทำงานมาตลอดทั้งวัน การนวดยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักกีฬาวิ่ง และนักเต้นรำ เนื่องจากการนวดช่วยผ่อนคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อภายหลังการใช้งาน การนวดคลึงกล้ามเนื้อจะช่วยขับสารพิษหรือของเสียที่สะสมไว้ เนื่องจากการใช้งานหนักหมดไป และยังช่วยรักษาบางโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายด้วยยาแผนปัจจุบัน
2. คุณค่าต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตใจ การนวดเพื่อสุขภาพและการนวด เพื่อการรักษาความเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นในบ้านโดยแม่นวดให้ลูก ลูกนวดให้แม่ หรือหลานนวดให้ปู่ย่าตายาย ภรรยานวดให้สามีและการนวดในสถานบริการนวดแผนไทยโดยหมอนวดแผนไทย การนวดทุกรูปแบบจะมีส่วนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับและความเห็นอกเห็นใจระหว่างกัน นอกจากนี้บางครั้งการสนทนาระหว่างการให้บริการการนวดยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความผ่อนคลาย นับเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสังคมอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
สำหรับผู้ที่เรียนนวดนั้นหากไม่ต้องการเปิดร้านเราก็สามารถทำงานแบบฟรีแลนซ์เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งรวมความสนใจของชาวตะวันตกที่ต้องการมาท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่เพียงความสวยงามของสถานที่และบ้านเมืองวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันออกในแต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองที่แตกต่างกับชาวตะวันตกเป็นอย่างมากจึงทำให้มีการกลับมาเที่ยวอีกเป็นประจำ อีกทั้งอัตราค่าครองชีพของประเทศทางแถบตะวันออก เมื่อเทียบกับทางตะวันตกแล้วนับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ากันมาก
แหล่งบริการสปาในประเทศทางตะวันออกเริ่มเกิดขึ้นโดยกลุ่มชาวตะวันตกที่ได้มาพบเห็นทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวตะวันออกรวมทั้งการที่ชาวตะวันตกเอง นิยมกลับมาเที่ยวพักผ่อน เป็นประจำจึงทำให้เกิดธุรกิจสปาเป็นส่วนเสริมที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากจะได้มาเที่ยวพักผ่อนแล้ว ยังได้ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพหรือความงามในแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมอีกด้วย