ลักษณะของผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้า

Please follow & like us :)

ลักษณะของผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้า

สำหรับ ลักษณะของผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้านั้นมีอยู่มากมายหลายรูปแบบซึ่งในส่วนนี้หมอนวด อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ด้วยตัวเองสามารถวิเคราะห์ได้จากบุคลิกและการพูดจาของลูกค้าลักษณะการทำงานต่างที่สถานที่และการบริการการที่เราเป็นพนักงานนวดคืองานในด้านบริการในแบบเฉพาะที่ต้องบริการลูกค้าเป็นการส่วนบุคคลจรรยาบรรณของพนักงานนวดในงานบริการเราจะไม่ตัดสินลูกค้าไม่ว่าจะกรณีใดๆเพราะแต่ละคนมีกระบวนการทางด้านคิดความคิดและจิตใจในการแสดงออกและความประพฤติที่ไม่เหมือนกันที่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเราจะไม่ พูดลับหลังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือแสดงความเห็นในแง่ลบใดๆเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าคนอื่นเพราะนั่นเป็นการไม่รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการนวดการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้มาให้บริการโดยพนักงานนวดผู้ให้บริการบางครั้งก็ไม่ง่ายที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ตัวพนักงานเองถ้าเจอกับลูกค้ากลุ่มนี้เพราะพนักงานเองก็มีความรู้สึกในหัวใจเช่นกันเราจึงมุ่งประเด็นไปที่ตัวของลูกค้าเองไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำงานด้วยมือพิเศษไม่ใช่เราเห็นลูกค้าอารมณ์ไม่ดี ก็พลอยทำให้อารมณ์เราไม่ดีไปด้วยการที่เรามองพวกเขาเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้เราต้องช่วยเหลือไม่ให้ไม่ใช่แค่ในส่วนของร่างกายแต่ต้องมีการช่วยเหลือให้เข้าลึก ถึงจิตวิญญาณเลยทีเดียวเรียกว่าการนวดด้วยเมตตา สำหรับสถานประกอบการบางที่อาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มมองหาบริการนวดที่นำมาท่องเที่ยวบางคนก็พบความเครียดความกังวลมาด้วยแต่ก็แปลกใจว่าหากลูกค้าบางกลุ่มที่ชอบจะเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นพนักงานเป็นคนธรรมดาหัวหน้างานผู้จัดการรวมไปถึงทนายคุณหมอ บุคคลเหล่านี้บางทีพวกเขาอยากจะรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจเราจึงได้มีการบอกเราในขณะที่เราทำการนวดอยู่เพราะงานนวดเป็นงานที่ค่อนข้างส่วนตัวในความผ่อนคลายนั้นเราสามารถต้อนรับลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นการบริการการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมไปทั้งจังหวัดและเทคนิคการนวดต่างๆอีกหนึ่งประการที่สำคัญเนื่องก็คือการมีอุปกรณ์สำหรับเป็นตัวช่วยเสริมในการต้อนรับและการให้บริการลูกค้าอย่างเช่นเตียงนวดแผนไทยเรียนนวดแผนไทยนั้นจะต้องมีความสะอาดและมีความเป็นสปามากที่สุดต้องซื้อให้ลูกค้า เห็นและสื่อให้ลูกค้าได้รับถึงความผ่อนคลายจากการนวดและการต้อนรับด้วยอุปกรณ์ที่ดี