เทคนิค เพื่อความสำเร็จของการทำอาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ

Please follow & like us :)

          เทคนิค เพื่อความสำเร็จของการทำอาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ

การนวดเพื่อสุขภาพเป็นการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปทั่วร่างกาย ยึดเส้นเอ็นที่ตึงให้หย่อนลง ทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากอริยาบถในการทำงานประจำวันผ่อนคลายลง ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึ้น รักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อไม่ให้ติดขัด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายกาย สบายใจ ลดความเครียด และทำให้รู้สึกสดชื่นแจ่มใส กระฉับกระเฉง ดังนั้นการนวดจึงเหมือนยาอายุวัฒนะ ซึ่งทำให้สุขภาพสมบูรณ์ในทางตรง และเป็นผลให้อายุยืนยาวในทางอ้อม เนื่องจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เทคนิค เพื่อความสำเร็จของการทำอาชีพ นวดเพื่อสุขภาพ

  1. การนวดนั้นผู้นวดควรศึกษาหลักการนวดที่ถูกวิธี เพื่อให้การนวดมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะศึกษาควบคู่กับหลักการและวิธีการนวดคือมารยาทการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งในขณะนวดนั้นผู้นวดและผู้รับการนวดไม่ควรที่จะพูดหรือสนทนาในขณะทำการนวด เพราะจะทำให้สมาธิในการนวดเสียไปและทำให้การกดการนวดไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
  2.  การแต่งกายของผู้นวด ในขณะทำการนวดนั้น ผู้ที่ ทำการนวดควรแต่งกายในชุดที่สบายหลวมหลวมไม่คับจนเกินไป เพราะจะทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกและเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรสะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้นซึ่งจะทำให้บรรยากาศในการนวดไม่ดีจะส่งผลถึงผู้ที่ได้รับการนวดด้วย
  3. การแต่งกายของผู้มารับบริการนวดถ้าจะทำให้การนวดได้ผลดี มีการบีบนวดได้ตรงกับกล้ามเนื้อ บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย ควรสวมชุดที่สบายกระชับ เช่น ชุดแอโรบิคหรือ ชุดที่สบายตัว เพื่อให้การนวดได้ตรงจุดบริเวณที่เจ็บปวด และลดอาการเมื่อยล้าได้
  4. ในขณะนวดหลังผู้นวดควรให้เกียรติผู้รับการนวด ควรนวดเพื่อรักษา และนวดเพื่อผ่อนคลายบรรเทาอาการเจ็บป่วย เมื่อยล้าการบีบนวดควรไล่มือเป็นจังหวะไม่ควรบีบนวดด้วยการกดมือลงน้ำหนักมือมากๆหรือน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอไปเพราะอาจจะทำให้ผู้รับบริการนวดเกิดอาการไม่สบายกาย และอาจทำให้การนวดนั้นไม่ก่อ ผลต่อส่วนใดๆของร่างกาย หรือไม่มีประสิทธิภาพ

การนวดเพื่อสุขภาพมีหลายคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นนอกจากจะได้ดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยแล้วยังสามารถประกอบเป็นอาชีพทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเป็นอย่างดี แต่การสร้างรายได้จากการนวด จะต้อง มีการเรียนนวดก่อน เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธี การนวดที่ถูกต้องและข้อห้ามในการนวดมารยาทจรรยาบรรณของหมอนวด และข้อควรรู้ก่อนนวด และอื่นๆอีกมากมาย แต่ก็ไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอน