อาการไม่พึงประสงค์หลังการนวดที่มีสาเหตุจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

Please follow & like us :)

อาการไม่พึงประสงค์หลังการนวดที่มีสาเหตุจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

อาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหลังจากการนวดสามารถเกิดขึ้นได้ โดยมีสาเหตุทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

สาเหตุจากผู้ให้บริการ    ที่ผู้ให้บริการอาจจะขาดความชำนาญหรือไม่ได้รับการอบรมในการฝึกฝนหรือเรียนนวดไทย หรือวิธีการนวดนั้นๆ สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะไม่ได้ซักประวัติว่าผู้รับบริการ มีอาการอื่นๆมาก่อนหรือไม่ เช่นมีโรคประจำตัวที่ไม่ควรนวดหรือบาดเจ็บมาก่อนหรือได้รับการผ่าตัดมาไม่นาน และผู้ให้บริการไม่ยอมลดน้ำหนักมือแม้ว่าผู้รับบริการจะแจ้งแล้วว่าเจ็บเกินทน ก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มอัตรา อาการไม่พึงประสงค์หลังนวด

สาเหตุจากผู้รับบริการ    ก็มาจากการที่ผู้รับบริการมีความวิตกกังวลเกรงว่าจะไม่ผ่อนคลายขณะนวดหรือมานวดครั้งแรก และไม่ได้รับการบอกรายละเอียดเพื่อเตรียมตัว และเตรียมใจให้พร้อมขณะถูกนวด ถ้าหากเจ็บเกินทนอาจจะไม่กล้าแจ้งให้ผู้นวดทราบทันทีหรือมีโรคที่มีความผิดปกติอยู่ หรือเพิ่งผ่านการบาดเจ็บมา แต่ไม่ได้แจ้งผู้นวดให้ทราบ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้

อาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหลังจากการนวด แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

  1. ระดับ ไม่ค่อยรุนแรง

อาการนี้สามารถหายได้เองภายใน 2-3 วัน ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาทางการแพทย์ที่ยุ่งยากมากก็ได้สามารถดูแลตัวเองดีที่บ้านเช่น อาการระบมหรือไม่สบายตัวหลังการนวดหรือกล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้อยเพราะผู้ร่วมลงแรงในการนวดมากเกินไป สามารถทานยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อหรือยาคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะ

  1. ระดับปานกลางระดับนี้จะมีอาการเกิน 7 วันแต่ไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ได้ ได้รับการรักษาหรือแนะนำบางประการก็สามารถหายได้เองเช่นระบบจากจุดที่นวดเกิน 7 วันหรือมีรอยช้ำตามร่างกาย
  2. ระดับ รุนแรง อาการแทรกซ้อนระดับนี้ เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเกิดความเจ็บป่วยถึงขั้นต้องรับการรักษาทางการแพทย์ มีรายงานถึงความพิการหรือจนถึงเสียชีวิต น่าจะเกิด 1 ใน 1.5 ล้านคนก็ตาม

ส่วนมากมักเกิดจากการที่มีการดัดกระดูกสันหลังร่วมด้วยผลแทรกซ้อนดังกล่าวเช่นอัมพาตจากโรคทางหลอดเลือดสมองอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลังหรือด้านประสาทไขสันหลังส่วนล่างบาดเจ็บหัวใจล้มเหลวหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะเคยมีรายงานในต่างประเทศ มักเกิดจากเทคนิคที่ไม่ถูกต้องหรือการวินิจฉัยผิดทำให้วิธีการนวดผิด

ในด้านประโยชน์ของการนวดนั้นช่วยทั้งอาการผ่อนคลายความปวดเมื่อยทำให้ร่างกายจิตใจ อารมณ์สมดุล ช่วยรักษาโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายแต่ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากการนวดเช่นกัน ดังนั้น ผู้ให้บริการในการนวดเองก็ควรเรียนรู้วิธีการคัดกรองผู้รับบริการก่อนนวดและข้อห้ามในการนวดต่างๆ และไม่ลืมสอบถามผู้รับบริการเมื่อมีอาการที่จะต้องห้ามนวดหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผู้รับบริการ