ศาสตร์การนวดไทย การเรียนนวดแบบทั่วไป หรือ แบบเชลยศักดิ์

Please follow & like us :)

ศาสตร์การนวดไทย การเรียนนวดแบบทั่วไป หรือ แบบเชลยศักดิ์

การนวดเ คือ การนวดตามร่างกายต่างแนวเส้นและตำแหน่งต่าง ๆโดยการใช้นิ้วบีบ กด คลึงตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยบำบัดลดอาการปวด เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง และระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการนวดกดจุด สัญญาณในขั้นตอนต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนวดรักษา

  1. การนวดแบบทั่วไป หรือแบบเชลยศักดิ์ คือ การนวด สายชาวบ้านไม่มียศไม่มีตำแหน่ง มักใช้เท้าเหยียบสอบกฎดึงดันมีหลากหลายวิธีในการนวดมานวดได้จากเท้าขึ้นมาซึ่งเป็นการนวดสำหรับสามัญชน และในปัจจุบันมีหลักสูตรเรียนนวดแบบทั่วไปตามสถาบันการศึกษา ผู้เรียนสามารถสมัครได้โดยตรง ไม่มีการสอบคัดเลือกอัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษาจะกำหนด จะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวการเรียนการสอนโดยทั่วไปเป็นการสอนตัวต่อตัวกับครูหรือศิษย์รุ่นพี่โดยใช้การสาธิตและทดลองฝึกปฏิบัติเนื้อหาการเรียนการสอนมักเป็นการเล่าประสบการณ์ของครูและการสอนกายวิภาคศาสตร์แบบโบราณบ้างและอบรมจริยธรรมโดยถือหลักศีลธรรมเป็นสำคัญการเริ่มต้นเรียนอาจไม่พร้อมกันแต่เมื่อครบกำหนดเวลาเรียน ครูผู้สอนจะทดสอบผลการเรียนด้วยตนเองโดยให้สิทธิ์ลองนวดครูหากทำได้ดีถูกต้องครูจะออกใบรับรองของแพทย์แผนโบราณให้หรือถ้ายังทำได้ไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะให้เรียนและฝึกฝนเพิ่มเติมต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ศาสตร์การนวดไทยนั้นมีมานานมากซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางและมีสถาบันเปิดอบรมจำนวนมาก นอกจากนี้การนวดไทยยังถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประเทศไทยเช่นเดียวกับมวยไทยคือเราสามารถเรียกได้ว่า นวดแผนไทยเป็น มรดก ทางความรู้ของประเทศไทยได้เลย ทั้งในเรื่องสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องการนวดไทย นวดน้ำมันของไทย หรือนวดประคบสมุนไพร และการกดจุดแก้อาการ เป็นต้น ทำให้ วิชาการนวดของไทยมีชื่อเสียงที่ดีในระดับโลก

หากต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการนวดไทย ในปัจจุบันมีการเรียนการสอน หลักสูตรเรียนนวดต่างๆสามารถสมัครเรียนได้โดยตรงโดยไม่มีการสอบคัดเลือก อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะกำหนดจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว