นวดพื้นฐานเบื้องต้น เป็นแนวความรู้หากมีอาการปวดเมื่อยตามตัว

Please follow & like us :)

นวดพื้นฐานเบื้องต้น เป็นแนวความรู้หากมีอาการปวดเมื่อยตามตัว

      เวลาปวดเมื่อยตามตัวก็อยากไปใช้บริการร้านนวด  แต่บางคร้ังไปแล้วก็ต้องต่อคิวนาน หลายคิว ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าจะหันมาทำอาชีพนวด หรือ เปิดร้านนวดบ้างท่าจะรวยใช่เล่น เพราะการนวดไม่ใช่แค่คนไทยชื่นชอบเท่าน้ัน แต่ชาวต่างชาติก็ติดอกติดใจกับการนวดของไทยม้กเช่นกัน  ถ้าใครอยากทำเป็นอาชีพ ลองฝึกทำจากท่าพี้นฐานนี้ก่อน ถ้าลองทำดูแล้วเวิร์ค อาจจะหันไปเรียนวดแบบเต็มหลักสูตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้

การนวดเ คือ การนวดตามร่างกายต่างแนวเส้นและตำแหน่งต่าง ๆโดยการใช้นิ้วบีบ กด คลึงตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยบำบัดลดอาการปวด เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง และระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการนวดกดจุด สัญญาณในขั้นตอนต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนวดรักษา

นวดอาการปวดคอ หรือ คอตกหมอน

ให้ผู้ถูกนวดนั่งบนพื้นหรือเก้าอี้ ผู้นวดยืนด้านหลังของผู้ถูกนวด ใช้มือซ้ายจับที่หัวไหล่ยึดไว้ แล้วใช้มือขวาวางที่ท้ายทอย บีบกล้ามเนื้อที่ท้ายทอยไล่ลงมาจนถึงต้นคอ โดยกดน้ำหนักทุกนิ้วแบบค่อยๆลงน้ำหนัก

นวดอาการปวดแขนส่วนบน

ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ต้นแขนขวาของผู้ถูกนวดแล้วบีบกล้ามเนื้อโดยกดน้ำหนักลงทุกนิ้ว เริ่มบีบจากกล้ามเนื้อต้นแขนจนถึงข้อศอก โดยเริ่มจากบีบเบาๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักการบีบ บีบแล้วคลาย ทำสลับไปมาจากกล้ามเนื้อต้นแขนจนถึงข้อศอก

นวดอาการปวดแขนส่วนล่าง

ใช้มือซ้ายจับที่ข้อมือขวาของผู้ถูกนวด มือขวาจับที่กล้ามเนื้อด้านนอกของข้อศอก ให้หลังมือและเนินมือด้านนิ้วก้อยสัมผัสกับส่วนที่นวด จากข้อศอกจนถึงข้อมือ ออกแรงกดโดยการเกร็งข้อมือที่ใช้นวด ทำสลับไปมาตั้งแต่ข้อศอกจนถึงข้อมือ

นวดอาการปวดหลัง

ใช้มือทั้งสองข้างวางลงบนท้ายทอย ให้มือทั้งสองตั้งขึ้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน ใช้มือทั้งสองคลึงจากท้ายทอยลงมาตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงก้นกบให้ออกแรงกดโดยเหยียดข้อศอกให้ตรง เมื่อถึงก้นกบให้ลดแรงกด คลึงลงไปอย่างช้า ๆ ทำสลับไปมาจากท้ายทอยลงไปจนถึงก้นกบ

นวดอาการปวดเท้า

ประสานมือไว้ด้วยกัน ให้มือขวาอยู่ใต้ปลายนิ้วเท้าด้านล่างใกล้ส้นเท้า และมือซ้ายอยู่บนปลายนิ้วเท้าด้านบนใกล้ข้อเท้าขวาของผู้ถูกนวด ออกแรงกดและคลึงขึ้นลง อย่างช้าๆ โดย จากส้นเท้าและข้อเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงปลายนิ้วเท้า ทำสลับไปมา

หากรู้สึกชอบหรืออยากนวดเป็นมากกว่านวดพื้นฐานเบื้องต้นแบบนี้ แนะนำให้ไปเรียนนวดแบบถูกต้องตามมาตฐานการนวด จะทำให้เรารู้แนวทางมากยิ่งขึ้น และสามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ