การนวดแผนไทยและสปา เพื่อการบำบัดแบบไทยและการนวดเพื่อการผ่อนคลาย

Please follow & like us :)

     การนวดแผนไทยและสปา เพื่อการบำบัดแบบไทยและการนวดเพื่อการผ่อนคลาย

การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทยได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมด

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทย

นวดสปาได้มี การประยุกต์หลักสูตรเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็น การเรียนนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า นวดแก้อาการ นวดประคบ การทำลูกประคบ การอบสมุนไพร การอยู่ไฟหลังคลอด เพื่อสืบทอดศาสตร์แห่งสุขภาพและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้

การนวดบำบัดหรือการนวดผ่อนคลายบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีความเสี่ยงร้ายแรงใดๆหากผู้ที่เข้ารับการนวดได้รับการดูแลจากผู้นวดที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝนในแนวทางที่ถูกต้อง รู้ข้อห้ามและข้อควรระวังที่เหมาะสมโดยการปฏิบัติควรระมัดระวังและสังเกตกรณีของผู้เข้ารับบริการว่ามีความเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเคยมีประวัติหรือผลข้างเคียงจากการนวดทั้งการบำบัดและการนวดเพื่อการผ่อนคลายหรือไม่ทั้งนี้รวมไปถึงอาการ ปวดต่างๆ

–     BSA สมาคมส่งเสริมธุรกิจสปาและความงาม ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสร้างมาตรฐานในการสอน หลักสูตรการเรียนนวดต่างๆ และหลักสูตรเสริมความงามอื่นๆอีกด้วย เช่น หลักสูตรช่างสักคิ้ว หลักสูตรช่างทำเล็บเพ้นท์เล็บ หลักสูตรช่างตัดผมชาย และยัง บริการในด้านอุปกรณ์ นวดและอุปกรณ์สปา ที่ได้มาตรฐานและให้คำปรึกษาทั้งด้านการเลือกอุปกรณ์ การตกแต่งร้านนวด สปา เพื่อรองรับธุรกิจร้านนวด สปาที่กำลังเป็นที่สนใจในธุรกิจนี้จำนวนมาก