เรียนนวดแผนไทย ดีต่อใจ ทำกำไรให้ชีวิต

Please follow & like us :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

เรียนนวดแผนไทย ดีต่อใจ ทำกำไรให้ชีวิต

การนวดแผนไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีตั้งแต่โบราณและสืบสานต่อจนถึงปัจจุบัน     การนวดแผนไทยได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

ดังนั้นการเรียนนวดแผนไทยจึงเป็นการเปิดโอกาสที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

หากเราจะเรียนนวดแผนไทย เราต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ   ดังนี้

  1. 1. การนวดพื้นฐานหมายถึงการนวดตามแนวเส้นและตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง และระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการนวดกดจุด สัญญาณในขั้นตอนต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนวดรักษา
  2. 2. การนวดจุดสัญญาณหมายถึงการกดนวดที่จุดสัญญาณ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามแนวเส้นพื้นฐานเพื่อกระตุ้นประสาทเพื่อจ่ายและบังคับเลือดและความร้อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย
  3. 3. ขั้นตอนและวิธีการนวด เพื่อให้การบำบัดนั้นถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดผลดีกับผู้มารับบริการนวดแผนไทย ต้องเรียนรู้ในท่าทางของผู้รับการนวดบำบัดทั้งท่านอนหงาย นอนตะแคลง นอนคว่ำและท่านั่ง
  4. 4. การวางนิ้วมือ สำหรับการวางนิ้วมือขึ้นกับท่าและตำแหน่งที่นวด ผู้ที่นวดใช้นิ้วหัวแม่มือข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างวางคู่กัน โดยจะใช้ปลายนิ้วทั้ง 4 (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อย)   ในการนวดบางกรณีอาจใช้อุ้งมือในการนวดบางท่า การเปิดประตูลม ซึ่งหากไม่มีความชำนาญอาจเกิดอันตรายกับผู้รับการบำบัดได้

การเรียนนวดแผนไทยจึงเป็นภูมิปัญญาไทยที่เราควรเรียนรู้   เรียนนวดแผนไทยไว้รับรองไม่อับจน แต่เป็นหนทางรับรวย เรียนรู้ไว้  ดีต่อใจ  ได้กำไรชีวิต