4 เหตุผลที่คุณควร “เรียนนวดแผนไทย”

Please follow & like us :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

4 เหตุผลที่คุณควร “เรียนนวดแผนไทย”

  1. เป็นอาชีพทำเงิน

ในปัจจุบัน เห็นได้ว่า ธุรกิจการนวดแผนไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีสถานให้บริการด้านการนวดแผนไทยเกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้เพราะลูกค้าต้องการบริการนวดแผนไทยมากขึ้นกว่าเดิม การทำอาชีพนวดแผนไทยจึงสามารถสร้างรายได้ได้อย่างดีทีเดียว หากอยู่ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมาก วัน ๆ หนึ่งสามารถทำเงินได้มากถึง 2000 บาทเลยทีเดียว

  1. เป็นวิชาชีพติดตัวไปจนวันตาย

การเรียนนวดเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะคุณใช้เวลาเข้าอบรมนวดเพียงไม่กี่วัน หรือไม่กี่ชั่วโมง แต่ความรู้ที่ได้จะติดตัวคุณตลอดไป คุณจะเข้าใจสรีระบนร่างกาย คุณรู้ว่าจะจับเส้น นวดเส้นอย่างไร คุณจะรู้ตำแหน่งเส้น และจุดอันตรายในร่างกาย สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่คุณจะได้ และสามารถพัฒนาต่อยอด เป็นความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพต่อไปได้

  1. เป็นการอนุรักษ์ศาสตร์โบราณของไทย

การนวดถือเป็นศาสตร์โบราณที่แพร่หลายในโลกสมัยใหม่  เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่า  จึงไม่สูญหายไปกับกาลเวลา  แต่มีผู้เรียนรู้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นการเรียนรู้ของเราจึงเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม่ให้ศาสตร์ด้านนี้สูญหายไป

  1. เป็นโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายโรค

การนวดแผนไทยนั้น เป็นศาสตร์ที่ช่วยเหลือคนให้หายโรคหรือบรรเทาโรคได้ ในขั้นตอนการนวดจะมีทั้ง การกด  การบีบ  การคลึงเค้น  การประคบ  และการ อบตัว  นับเป็นการรักษาโรคด้วยวิธีการธรรมชาติ  เพราะการนวดจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายคนเราทำงานได้ดีขึ้น  กล้ามเนื้อที่ตึงหรือแข็งเกร็งจะผ่อนคลาย ช่วยให้ระบบข้อต่อและเส้นเอ็นเกิดความยืดหยุ่น และช่วยกระตุ้นระบบประสาทต่างๆ ให้ทำงานดีขึ้น