เรียนนวดหลักสูตรนวดน้ำมัน

Please follow & like us :)

หลักสูตรนวดน้ำมัน

ทางสถาบันเรา เป็นสถาบันที่ให้การฝึกสอนหลักสูตรการนวดน้ำมันอย่างมีคุณภาพ และได้มาตราฐาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจอย่างจะประกอบอาชีพ เปิดร้านนวดสปา หรือผู้ที่ต้องการมาเรียนแล้วนำไปประกอบอาชีพทั้งในประเทศ และ เดินทางไปทำงานด้านบริการนวดที่ต่างประเทศ หรือบางท่านก็มาเรียนเพื่อใช้ ประโยชน์ในการดูแลตนเอง หรือคนรอบข้าง ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักได้อีกด้วย ทั้งนี้ทางสถาบันเรายังมี ใบประกาศนียบัตรมอบให้แด่ ผู้ที่มาเรียนในแต่ละหลักสูตรมอบให้อีกด้วย แต่ที่สำคัญสำหรับท่านที่มีความสนใจในการเรียนหลักสูตรนวดน้ำมัน จะต้องมีความรู้ หรือมีพื้นฐานในการเรียนนวดแผนไทยมาเสียก่อน เพราะในกระบวน

การเรียนการสอน ผู้เรียนจำเป็นจะต้องรู้ถึงระบบเส้นประสาทต่างๆ ของร่างกายคนเราเสียก่อน และจำเป็นจะต้องนวดแฟนไทยมาก่อนจะทำให้ท่านได้รับการอบรมในหลักสูตรนวดน้ำมันนี้จะได้เข้าใจ และสามารถเรียนรู้ ต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง และในหลักสูตรนี้นอกจากท่านที่จะได้รับความรู้ และทักษะการนวดแล้ว ผู้ศึกษาจะได้รู้และเข้าใจของผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ใช้ประกอบการนวดน้ำมันอีกด้วย เพราะในแต่ละชนิด มีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ รวมไปถึงช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทตามส่วนต่างๆของร่างกายอีกด้วย ผู้เรียนตึงจำเป็นต้องเรียนรู้และจดจำนำไปใช้ในการนวดน้ำมัน

เบอร์โทรศัพท์ / 02-718-6911 | 080-588-7444