การอบไอน้ำ หรือการบำบัดด้วยความร้อนเปียก วิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

Please follow & like us :)

                 การอบไอน้ำ หรือการบำบัดด้วยความร้อนเปียก วิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

การอบไอน้ำ หรือการบำบัดด้วยความร้อนเปียก เป็นวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพที่พบได้ในสังคมตะวันตก และตะวันออก ไอน้ำสามารถเก็บและถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดี เทียบเท่ากับ การอาบแช่ในน้ำ ขณะอบไอน้ำร่างกายจะได้รับผลจากการสูดหายใจอากาศที่มีไอน้ำอยู่มากเข้าทางออกด้วย ถ้าการอบไอน้ำใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือน้ำมันหอมระเหย ตามวิธีการบำบัดรักษา ไอน้ำร้อนจะเป็นตัวพากลิ่นเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเพื่อส่งผลต่อร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น

อันตรายที่พบบ่อยๆ จากการอบไอน้ำแบบตะวันตก อาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติ อันตรายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ ผู้ประกอบการและผู้รับบริการ เช่นรู้จักแต่ความสบายของการอบไอร้อนคิดว่าช่วยในการผ่อนคลาย และมีความคิดชี้นำผิดๆว่า การอบไอน้ำให้นานๆเพื่อจะลดน้ำหนักได้เยอะ จึงพยายามอยู่ในตู้อบซาวน่า ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ผลที่ตามมาคือ ถ้าอยู่ในที่ร้อนนานๆ จะทำให้เส้นเลือดขยายทั้งตัวเลือกส่วนใหญ่ไปกองตามแขนขา เลือดส่วนกลางมีน้อยลงจึงหมุนเวียนไปเลี้ยงสมองน้อยลง ทำให้เป็นลมหน้ามืดหรือหมดสติ บางคนถึงขั้นสูญเสียการรับรู้ สถานที่และความทรงจำไปช่วงเวลาหนึ่งหลังอบไอน้ำนานๆ กรณีนี้ก็เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้ว

วิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือ

– เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง ของการอบไอน้ำ ให้ทั่วถึง ทั้งในผู้ประกอบการและผู้รับบริการ

-ให้ผู้ประกอบการมีประกาศไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือภาพที่อธิบายวิธีการอบไอน้ำที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการควรต้องมีความรู้ในเรื่องนี้และคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการด้วย

ข้อดีในการอบไอน้ำหรือสมุนไพร นั้นมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งการผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่างกาย จิตใจและบำบัดรักษาโรคฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย ระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้น แต่ก็มีหลายกรณี ที่เกิดอันตรายหลังการอบ และ อาจเกิดอันตรายได้ หากผู้ให้บริการขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ หากผ่านการเรียนนวดสปา จะรู้ว่าข้อห้ามต่างๆมีอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการทำงาน และสอบถามอาการลูกค้า ก่อนให้บริการด้วย เพื่อลดความเสี่ยง ของผลเสียที่จะตามมาภายหลัง