เรียนนวดสปอร์ต Sport Massage สอนกว่าจะทำได้จริง ไม่จำกัดเวลาเรียน พร้อมใบรับรอง ที่พักฟรี

หลักสูตรการเรียนนวดสปอร์ต

หลักสูตรนวดสปอร์ต การนวดสปอร์ตนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างการนวดยอดนิยมเป็นอย่างมากโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักกีฬาหรือคนที่บริหารร่างกาย การนวดสปอร์ตเหมาะสมแก่การดูแลและรักษา

อาการอักเสบของกล้ามภายหลังจากเล่นกีฬาหรือภายหลังจากการบริหารร่างกาย การนวดจำพวกนี้ผู้นวดจะ

ใช้แรงสำหรับเพื่อการนวดมากยิ่งกว่าการนวดในลักษณะอื่นๆด้วยเหตุว่าเป็นการนวดเพื่อคลายกล้าม นวดแก้

ลักษณะของการปวดเมื่อยล้าภายหลังการเล่นกีฬา สำหรับในการเรียนนวดแบบสปอร์ตนี้จะเป็นการนวดแบบ

ประสมประสานกันระหว่างหลักสูตรการนวดแผนไทยแล้วก็หลักสูตรการนวดน้ำมัน รวมถึงการปรับใช้กับ

การนวดในแบบสวีดิอีกด้วยนอกเหนือจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของกล้ามภายใน

ร่างกาย ด้วยเหตุว่าการนวดสปอร์ตต้องนวดโดยผู้กระทำดลไปตามจุดต่างๆของร่างกายโดยการออกและก็

รวมทั้งใช้น้ำหนักมือมากมายรวมทั้งนวดขยี้ออกไปเป็นวงกว้างเพื่อกล้ามในรอบๆนั้นมีการคลายตัวเกิด

ขึ้น นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการลดอาการอักเสบหรือลดลักษณะของการปวดปวดเมื่อยของกล้ามที่ผ่านการใช้

แรงงานมาอย่างมากจากการเล่นกีฬาหรือแนวทางการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวัน ที่สำคัญการนวดแบบ

สปอร์ตยังเป็นผลดีอีกซึ่งก็คือเป็นการผลักดันการผลิตกล้ามให้มีความแข็งแรงขึ้นอีกด้วย ทำให้คนรับการนวด

สามารถออกแรงก้าวหน้าขึ้นกว่าเมื่อก่อน ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนการนวดแบบสปอร์ตโดยใช้เวลา

ถึง 60 ชั่วโมง ซึ่งนับได้ว่าครบถ้วนเรื่องการนวดสปอร์ต หลังเรียนจบสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่าง

มืออาชีพแน่ๆ ค่าสอนนวดสปอร์ต ราคา 3,500 บาทแค่นั้น พร้อมใบรับรองจากกระทรวง พึงพอใจติดต่อ

ได้ที่ 080-445-6090 Line:@baimint

บรรยากาศการ เรียนนวดสปอร์ต Sport Massage เรียนสนุก เพื่อนเยอะ เน้นแบบจับมือทำ แบบไม่จำกัดเวลาเรียน ฝึกจริงปฏิบัติจริง มีงานรองรับ มีที่พักฟรีสำหรับมาจากต่างจังหวัด