ข้อควรระวังในการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย

Please follow & like us :)

การทำธุรกิจนวดแผนไทยนั้น ผู้ที่ประกอบการอาชีพนี้จึงจะต้องมีข้อควรระมัดระวังอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งอย่างแรกเลย คือการเน้นความบริสุทธิ์ใจและยังต้องต้องมีศีลธรรมนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยตัวผู้ประกอบการเองนั้นต้องมีพื้นฐานในความรู้ของด้านการนวดแผนไทยมาด้วย เพื่อที่จะได้เข้าใจในธุรกิจนี้ และที่สำคัญผู้ประกอบการนั้นควรที่จะผ่านการอบรมมาด้วยไม่มากก็น้อยจากสถานที่ที่เขาได้มีการจัดอบรมที่ดีและมีมาตรฐานและเป็นที่ได้รับการยอมรับนั้นเอง

และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็การที่ผู้ประกอบการนั้น มีที่ทางหรือทำเลที่เหมาะสมกับการประกอบการ ทำเลที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จก็ควรที่จะอยู่ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายๆและ ชัดเจน ที่สำคัญการเดินทางนั้นจะต้องสะดวกและรวดเร็ว อีกอย่างที่ควรรู้ก่อนที่จะเปิดให้บริการนวดแผนไทย นั้น ผู้ประกอบการจะต้องจำเป็นที่จะต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆเสียก่อนไม่ว่าจะเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อที่จะจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธุรกิจบริการนั้นจะได้รับการยกการเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าหากมีการขายสินค้าอื่นร่วมด้วยนั้นอาจจะต้องมีการจดทะเบียน โดยสามารถที่จะศึกษาหารายละเอียดการขออนุญาตได้ที่ www.ismed.or.th หรืออาจจะเข้าไปที่ www.thairegistration.com ก็คือ กรมสรรพากร เพื่อที่จะได้ดำเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยศึกษาจาก www.rd.go.th กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งก็คล้ายๆกับการเปิดธุรกิจสปานั้นเอง ก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเราทำทุกอย่าง อย่างถูกต้อง