ข้อควรระวังในการนวดกดจุดด้วยตัวเอง

Please follow & like us :)

ข้อควรระวังในการนวดกดจุดด้วยตัวเอง

โรคความดันโลหิตสูงก็คือภาวะที่มีความดันได้สูงตั้งแต่ 140 ต่อ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปนะคะ การกดจุดที่สม่ำเสมอจะสามารถควบคุมความดันได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ควรปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยในการรักษานะคะโดยสามารถกดจุดได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะก็คือจุดที่ 1 นั้นจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างยอดใบหู 2 ข้างหรือรอยบุ๋มกลางศีรษะนะคะใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วข้างที่ถนัดก็ประมาณ 3-5 นาทีหรือสามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะและจุดที่ 2 จะอยู่บริเวณต้นคอนะคะเหนือชายผมขึ้นมาประมาณ 1 นิ้วตรงรอยบุ๋มของกล้ามเนื้อทั้ง 2 ข้างนะคะโดยใช้นิ้วโป้งงบประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยตัวปล่อยก็ได้ค่ะ

หากมีอาการปวดฝ่าเท้าให้กดจุดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะโดยจุดจะอยู่บริเวณฝ่าเท้าเริ่มจากเหยียบเท้าลงให้นิ้วทั้ง 5 มุมเข้าหาฝ่าเท้าจะปรากฏเป็นรอยบุ๋มนะคะโดยใช้นิ้วโป้งกดประมาณ 3-5 นาทีจะสามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดปล่อยก็ได้ค่ะโดยกดค้างที่มีอาการเท่านั้นนะคะ หลักสำคัญของการนวดกดจุดขั้นพื้นฐานนี้จะต้องใช้อุปกรณ์นวดไทย จำพวกเบาะนวดไทย หรือเก้าอี้นวดเท้าในการนวดครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถูกนวดนั้นได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะ

ถ้าหากมีอาการปวดส้นเท้าก็สามารถกดจุดบรรเทาอาการได้นะคะโดยจดที่ 1 นั้นจะอยู่ด้านในระหว่างข้อเท้าตาตุ่มด้านในกับเอ็นร้อยหวายค่ะโดยจะใช้นิ้วโป้งกดประมาณ 3-5 นาทีหรือสามารถกดค้างไว้หรือกดไปก่อนก็ได้ค่ะโดยจะกดเฉพาะข้างที่มีอาการเท่านั้นนะคะและจุดที่ 2 จะอยู่ด้านนอกข้อเท้าค่ะระหว่างตาตุ่มกับด้านนอกเอ็นร้อยหวายโดยใช้นิ้วชี้กดประมาณ 3-5 นาทีนะคะหรือสามารถกดค้างไว้หรือกดปล่อยกดไปก็ได้ค่ะและจะกดค้างที่มีอาการเท่านั้นค่ะ แล้วจุดที่ 3 นั้นนะคะจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วของนิ้วโป้งและนิ้วชี้ค่ะโดยใช้เส้นแบ่งข้อนิ้วของนิ้วโป้งอีกข้างทาบลงบริเวณง่ามนิ้วนะคะของนิ้วโป้งและนิ้วชี้ปลายนิ้วโป้งข้างที่ทาบลงก็คือจุดพอดีโดยจะกด 2 ข้าง ข้างละประมาณ 3-5 นาทีนะคะหรือสามารถกดค้างไว้หรือจะกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะและจุดที่ 4 จะอยู่หลังเท้าตรงรอยบุ๋มระหว่างนิ้วโป้งและนิ้ว ชี้ข้างที่ถนัดนะคะกดทั้งสองข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีนะคะให้กดค้างไว้หรือสามารถกดปิดกดไปก็ได้ค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply