การนวดแผนโบราณ

Please follow & like us :)

การนวดแผนโบราณ คืออะไร? มีกี่รูปแบบ? ข้อควรรู้ก่อนเริ่มต้นเรียนนวดแผนไทย

การนวดแผนโบราณ คือการนวดศาสตร์หนึ่งของไทย ซึ่งเป็นการนวดเพื่อที่จะบำบัดและรักษาโรคต่างๆ เป็นอีกแขนงหนึ่งของทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะเน้นเป็นการนวดแบบยืดเส้น กดจุด ซึ่งมีหลักฐานว่าการนวดแผนโบราณหรือแผนไทยนั้นได้อยู่คู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยโบราณกาล ค้นพบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอินเดียและประเทศจีน ได้พัฒนาปรับรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับความเป็นไทย สร้างแบบแผนและรูปแบบมาตรฐานตลอดทุกยุคทุกสมัย จนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งการนวดแผนไทยนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการนวดแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ เราไปดูกันว่าการนวดแผนไทยทั้งสองแบบนี้ เป็นอย่างไรบ้างกัน

1.การนวดแบบราชสำนัก เป็นการนวดที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ชนชั้นผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้มียศตำแหน่งที่อยู่ในวัง โดยจะเป็นการนวดที่ถูกออกแบบให้เน้นเฉพาะส่วนมือเท่านั้น พร้อมทั้งต้องนวดในท่าที่เรียบร้อย มีความสุขภาพ มีและมีตกลงและกำหนดมากมาย สำหรับผู้ที่ฝึกฝนและเชี่ยวชาญในสายนี้นั้น ส่วนใหญ่จะได้ทำงานอยู่ในสำนักพระราชวัง มีตำแหน่งและเงินเดือนสูง

2.การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดในรูปแบบบุคคลธรรมดาทั่วไป ไม่ต้องมีแบบแผนหรือข้อตกลงอะไรมากมาย สามารถที่จะใช้ส่วนอื่นๆในการนวดได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้เท้า ศอก มือ เข่า เพื่อที่จะได้ทุ่นแรงและเน้นได้อย่างเต็มที่ในการนวด โดยจะแตกต่างกับแบบราชสำนักที่ต้องใช้ส่วนมือในการนวดอย่างเดียว