การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของหมอนวดก่อนที่จะทำการนวดกดจุดขั้นพื้นฐาน

Please follow & like us :)

การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของหมอนวดก่อนที่จะทำการนวดกดจุดขั้นพื้นฐาน

หากผู้ป่วยหรือถูกนวดมีอาการที่ปวดตึงกล้ามเนื้อ บริเวณต้นคอนะคะโดยจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกล้ามเนื้อแข็งแรงซึ่งเกิดจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมในการใช้งานกล้ามเนื้อต้นคอที่ผิดพลาดและนานจนเกินไปค่ะ ให้กดตามจุดดังต่อไปนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดตึงต้นคอได้ค่ะจุดที่ 1 จะเป็นจุดต้นคอเหนือชายผมขึ้นมาประมาณ 1 ตรงรอยบุ๋มของกล้ามเนื้อทั้ง 2 ข้างค่ะโดยใช้นิ้วโป้งนั้นกดประมาณ 3-5 นาทีนะคะแล้วค้างไว้หรือกดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะจุดที่ 2 นั้นจะเป็นบริเวณต้นคอนะคะให้ทำท่าประสานมือบริเวณท้ายทอยใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างเกิดตามแนว สองข้างของกระดูกต้นคอนะคะโดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึงบริเวณบ่าทำประมาณ 3 ถึง 5 ครั้งค่ะและจุดที่ 3 นั้นจะอยู่บริเวณบ่าถึงกลางระหว่างหัวไหล่กับกระดูกต้นคอนะคะโดยใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะคะกดประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยกบปล่อยก็ได้ค่ะโดยจะกดทั้ง 2 ข้างนะคะ

และหากมีอาการเจ็บคอสามารถช่วยบรรเทาอาการได้นะคะโดยการกดจุดที่ 1 จะเป็นจุดบนนิ้วโป้งมือทั้งสองข้างนะคะห่างจากขอบเล็บประมาณ 1 mm ค่ะโดยจะใช้นิ้วที่ถนัดตรวจลงไปประมาณ 3-5 นาทีนะคะจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะและจุดที่ 2 นั้นจะเป็นจุดที่อยู่บนนิ้วชี้ ของมือทั้งสองข้างนะคะห่างจากขอบเล็บฝั่งนิ้วโป้งประมาณ 1 มิลลิเมตรค่ะโดยจะใช้นิ้วที่ถนัดกดลงไปประมาณ 3-5 นาทีนะคะจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ

และถ้าหากผู้ถูกนวดมีอาการรู้สึกปวดตึงบริเวณไหล่นะคะให้กดจุดใดต่อไปนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดไหล่ได้เช่นกันค่ะจุดอยู่บริเวณกึ่ง กลางหน้าแข้งนะคะอยู่ห่างจากกระดูกหน้าแข้งออกมาประมาณ 1 นิ้วมือค่ะโดยใช้นิ้วกลางหรือนิ้วใดก็ได้นะคะกดประมาณ 3-5 นาทีค่ะหรือจะกดค้างไว้หรือสามารถกดปล่อยกดปล่อยก็ได้ค่ะแล้วขยับหมุนบริเวณหัวไหล่ขณะกดด้วยนะคะ โดยที่หมอนวดหรือผู้ที่ทำการนวดเองนั้น ควรที่จะทำความสะอาดร่างกาย มัดรวบผมให้เรียบร้อย แต่งกายให้สุภาพและมิชิด ที่สำคัญควรที่จะตัดเล็บด้วยกรรไกรตัดเล็บ กระไกรตัดหนัง และตะใบ ที่เป็นชุดของอุปกรณ์ทำเล็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการนวดผู้ป่วยหรือผู้ถูกนวดค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply